Reynaert de Vos

  retour home    
retour projecten    
   
 Reynaert de Vos is in mijn opinie een verhaal van de mens
die de zittende macht
(de gevestigde orde) op allerlei manieren
probeert te bedriegen en te ondergraven
voor eigen gewin. Hij bereikt dit met list en bedrog,
voortdurend zint hij op nieuwe bedriegerijen en als het hem
lukt lacht hij de mensen uit.
De Zundertenaar Steven van Erck, bekend om zijn vermogen
om grimassen maken,  poseerde voor mij
zodat ik deze gezichtsuitdrukkingen vast kon leggen.
 
    Reynert the fox, the old story, is according to me, a story about a man how want to fool and cheat the common power in the society. He does this, with lies and deceive. All these expressions of the face, Steven van Erck from Zundert, played for me, so that I could paint them.  
 

Project nav
De Reynaertweken
in Hulst
mixed media , 7x
olie op mdf paneel,
stoel, stijf met barokprint
meer>>

Project in due off
Reynaert the Fox weeks
in Hulst (nl)
mixed media, 7x
oil on wood panel
(mdf), chair, curtain

       

 
       
        
   

 

 

 
    retour home