Leveringsvoorwaarden geplaatst 31 -4 - 2017
retour home

Leveringsvoorwaarden

Bij vragen :

Deze algemene voorwaarden zijn bijgesteld

5-9-2022

en ze vervangen alle eerdere variaties, met uitzondering van lopende contracten: Die opdrachtgevers mogen zich beroepen ook de eerdere versies die zijn meegeleverd met het contract.

 

I
De partijen

Mieke van den Heijkant-van der Velde en haar bedrijf ScheTsenTTT, waaronder ook de handelsnamen Mieke van Zundert, Achter39 en Makelaar in Kunstgevoel zijn opgenomen,
(hierna ook wel genoemd de opdrachtnemer/verkoper), voeren opdrachten uit op het gebied van fotografie, beeldende kunst, journalistiek en tekstschrijven.
Een en ander kan gebeuren in een bijzondere presentatie/voorstelling.
In geval van een opdracht wordt de andere partij aangeduidt als 'Opdrachtgever'.
In geval van Verkoop wordt de andere partij aangeduid als 'Koper/client'.

II
Auteursrecht

De auteursrechten en beeldrechten van alle geleverde opdrachten, op het gebied van tekst, journalistiek werk, beeldende kunst, presentaties of fotografie blijven bij de opdrachtnemer, en mogen dus ook niet worden vermenigvuldigd en/of gekopieerd in welke vorm dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders vastgelegd in de opdrachtbevestiging, en ondertekend door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer mag de gemaakte werken op website en andere (openbare) pr-uitingen publiceren. Wanneer een geportretteerde zich beroept het portretrecht, wordt dat gerespecteerd. Foto’s gemaakt ten behoeve van portretsessies worden op verzoek van de betrokkenen niet voor andere doeleinden ingezet.
De opdrachtnemer/verkoper staat in voor originaliteit en authentiteit van al het geleverde werk.

III
Gelijkenis,  Stijl en Oplevering

A Gelijkenis en Stijl
De stijl en manier van schilderen van Mieke van Zundert zijn bij de opdrachtgever bekend.
Er wordt van haar geen afwijkende stijl verwacht.
Voor getekende en geschilderde portretopdrachten geldt dat gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke gelijkenis, eea is gerelateerd aan de tijdspanne van de opdracht.
Voor een schilderij onder de noemer ‘receptieschilderen’ mag de opdrachtgever typering van de hoofdpersonen verwachten, maar geen uitgewerkte portretten.
De opdrachtgever voor een portretopdracht mag een schilderij weigeren als de opdrachtnemer na een poging tot aanpassing geen betere gelijkenis heeft kunnen bereiken
en als drie onafhankelijke personen de persoon in kwestie niet hebben kunnen herkennen uit het schilderij.
De opdrachtgever betaalt in zo'n geval altijd 25 procent van de afgeproken prijs,
plus reiskosten van de opdrachtnemer.
Deze regeling geldt niet voor korte schetsportretten en live portretsessies ( receptieschilderen). Dan is de opdrachtgever gehouden het totale afgesproken bedrag te betalen. Voor overige opdrachten geldt het onderstaande.

B Oplevering
Wanneer een schilderij klaar is, want over het algemeen een foto gestuurd via de mail of andere internetmogelijkheden. Een de opdrachtgever weet dat er onverwachte vertekening qua kleur of gelijkenis kan optreden door de instellingen van de camera’s, het gebruikte platform en het verschil in beeldschermen. Deze foto wordt ALLEEN naar de opdrachtgever gestuurd en mag pas worden gedeeld nadat de opdracht wederzijds is goedgekeurd. Rondzenden en handmatig tonen (anders dan in zeer beperkte familiekring) van foto’s of andere bestanden van niet goed gekeurde werken is in strijd met het contract, schadelijk voor Mieke van Zundert en wordt in rekening gebracht. Foto’s van werken worden ook niet blootgesteld aan negatieve commentaren op sociale media. Wanneer dit het geval is, verwijderd de opdrachtgever de foto en neemt contact op met Mieke van Zundert om eventueel tot een passende oplossing te komen.

De opdrachtgever kan ten allen tijde een afspraak maken voor het irl beschouwen van het opgeleverde werk.

 

IV
Overige schilder – en teken opdrachten alsmede opdrachten voor ruimtelijk werk

De stijl en manier van schilderen van Mieke van Zundert zijn bij de opdrachtgever bekend.
Er wordt van haar geen afwijkende stijl verwacht. Bij aangaan van een opdracht van een afwijkend onderwerp, zoals een landschap, een fictief idee, of illustratie, wordt met de opdrachtgever vooraf een aantal voorschetsen gemaakt waarbij wordt vastgelegd wat de belangrijkste criteria en aandachtspunten zijn in het te maken werk. Tenzij anders afgesproken mag de opdrachtgever daar drie keer deelwijzingen in aanwijzen.

Wanneer van de opdrachtnemer wordt gevraagd om het werk totaal overnieuw te doen, wordt de overeengekomen opdrachtsom vermeerderd met 25 procent. De opdracht wordt dan opnieuw geformuleerd. Ook voor dit nieuw te maken werk geldt dat de opdrachtgever drie deelwijzingen mag aanwijzen.

V
Overige opdrachten, andere technieken en media

 

Overig het algemeen geldt de intentie van de leveringsvoorwaarden voor overige schilder en tekenopdrachten hier beschreven. Voor afwijkende wensen moeten schriftelijke afspraken worden gemaakt.

VI
Bij verkoop of overdracht

 

Het te kopen object wordt direct aan de client geleverd, na betaling van het verschuldigde faktuurbedrag, tenzij daar door Mieke van Zundert en de client onderling andere afspraken over worden gemaakt, die op schrift zijn gesteld en die zijn ondertekend door beide partijen.
Ook wanneer er andere afspraken zijn gemaakt over het moment van levering is het schilderij eigendom van de koper/client vanaf het moment van betaling.
Het moment van betaling geldt ook als het moment van overdracht.
De opdrachtnemer is dan niet meer verantwoordelijke voor opslag en bescherming. Wanneer een object voor de client wordt verpakt en verzonden of opgeslagen gebeurt dit als service aan de client. De opdrachtnemer is daarvoor niet verantwoordelijk.
Versturen gebeurt met Postnl Aan de client wordt het Track&Trace nummer overhandigd/gemeldt/cq medegedeeld. Het werk wordt door Mieke van Zundert niet verzekerd. De voorwaarden tijdens het vervoer van normale verzekering, zo Post NL die heeft, worden verstrekt door Post NL post en zijn ook de verantwoordelijkheid van Post NL post.
Fakturen dienen binnen veertien dagen te worden voldaan. Daarna geldt de actuele wettelijke rente.

 

VII

Bij ziekte of andere calamiteiten:

A Wanneer Mieke van Zundert niet in staat is de opdracht uit te voeren, en het is niet mogelijk een andere datum af te spreken ( zoals bij een opdracht voor een bruiloft) dan zal Mieke van Zundert adressen doorgeven van collega’s die mogelijk kunnen vervangen. Uiteraard wordt in zo’n geval geen factuur gestuurd, tenzij de vervangende collega via Mieke van Zundert wil factureren.

B Wanneer de opdrachtgever onverhoopt de opdracht moet intrekken om zwaarwegende motieven, zoals ziekte, of andere calamiteiten, an kan de opdracht tot een maand tevoren worden gecanceld, binnen die datum tot aan de opdrachtsdatum geldt een glijdende schaal van 25% tot 75% naarmate de dag van de opdracht nadert en er geen alternatieve afspraak kan worden gemaakt. In geval van overlijden van het hoofdobject/ hoofdpersonen van de opdracht, wordt geen factuur gestuurd.
Extra: ‘uitstel’: wanneer de bruiloft onverhoopt wordt verplaatst naar later datum wordt op dat moment een aanbetaling van 100 euro gevraagd.

VIII
In geval van een cadeaubon:

 

Een waardebon voor een Portret,
of andere dienst die in het productenpakket van ScheTsenTTT past,
door middel van een cadeaubon, waarbij de waarde is vastgelegd in het verkoopcontract.

De geschilderde cadeaubon is een service van Mieke van Zundert en wordt zonder kosten meegeleverd. Aard en vorm van de cadeaubon zijn bespreekbaar bij het opdrachtgesprek.
Voorwaarden voor gebruik:
A: De aard cadeaubon wordt besproken met de opdrachtgever/ afnemer cadeaubon. het besproken bedrag kan worden ingezet voor het doel dat de opdrachtgever/afnemer cadeaubon in gedachten heeft. De geschilderde cadeaubon wordt op deze manier opgesteld.

B: De ontvanger van de cadeaubon mag zelf bepalen wanneer de opdracht wordt geeffectueerd. Bij twijfel over het onderwerp van het schilderij mag er in overleg een andere onderwerp worden besproken, binnen de grenzen van het gefactureerde bedrag. Bij minder personen of een kleiner formaat wordt in principe geen restitutie verleend.

 
C: Gelijkenis en Stijl

De stijl en manier van schilderen van Mieke van Zundert zijn bij de opdrachtgever bekend.
Er wordt van haar geen afwijkende stijl verwacht.
Voor getekende en geschilderde portretopdrachten geldt dat gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke gelijkenis, eea is gerelateerd aan de tijdspanne van de opdracht.
De opdrachtgever mag een schilderij weigeren als de opdrachtnemer na een poging tot aanpassing geen betere gelijkenis heeft kunnen bereiken
en als drie onafhankelijke personen de persoon in kwestie niet hebben kunnen herkennen uit het schilderij. De opdrachtgever betaalt in zo'n geval altijd 25 procent van de afgeproken prijs, plus reiskosten van de opdrachtnemer.
Deze regeling geldt niet voor korte schetsportretten en live portretsessies( receptieschilderen). Dan is de opdrachtgever gehouden het totale afgesproken bedrag te betalen.

Cx: oplevering

Wanneer een schilderij klaar is, want over het algemeen een foto gestuurd via de mail of andere internetmogelijkheden. Een de opdrachtgever weet dat er onverwachte vertekening qua kleur of gelijkenis kan optreden door de instellingen van de camera’s, het gebruikte platform en het verschil in beeldschermen. Deze foto wordt ALLEEN naar de opdrachtgever gestuurd en mag pas worden gedeeld nadat de opdracht wederzijds is goedgekeurd. Rondzenden en handmatig tonen (anders dan in zeer beperkte familiekring) van foto’s of andere bestanden van niet goed gekeurde werken is in strijd met het contract, schadelijk voor Mieke van Zundert en wordt in rekening gebracht. Foto’s van werken mogen voor eigen gebruik worden gedeeld op sociale media, maar alleen wanneer voorzien van naamsvermelding van de maker. Foto’s van werken worden niet blootgesteld aan negatieve commentaren op sociale media. Wanneer dit het geval is, verwijderd de opdrachtgever de foto en neemt contact op met Mieke van Zundert om eventueel tot een passende oplossing te komen.

De opdrachtgever kan ten allen tijde een afspraak maken voor het irl beschouwen van het opgeleverde werk.

D: cadeaubon overige Schilder opdrachten

 

Bij aangaan van een opdracht van een afwijkend onderwerp, zoals een landschap, een fictief idee, of illustratie, wordt met de opdrachtgever vooraf een aantal voorschetsen gemaakt waarbij wordt vastgelegd wat de belangrijkste criteria en aandachtspunten zijn in het te maken werk, of er wordt in een supplement bij het contract schriftelijk vastgelegd hoe de opdracht is geformuleerd. Tenzij anders afgesproken mag de opdrachtgever na oplevering daar drie keer deelwijzingen in aanwijzen.
Wanneer van de opdrachtnemer wordt gevraagd om het werk totaal overnieuw te doen, wordt de overeengekomen opdrachtsom vermeerderd met 25 procent. De opdracht wordt dan opnieuw geformuleerd.
Ook voor dit nieuw te maken werk geldt dat de opdrachtgever na oplevering drie deelwijzingen mag aanwijzen.
Wanneer de opdrachtgever meer en vaker controle over het werk wil hebben, worden daar aangepaste afspraken over gemaakt die contractueel worden vastgelegd.

 

IX
Kunstuitleen

De jaarhuur voor een werk uit de kunstuiteen is afhankelijk van het formaat. Mieke van Zundert beslist of een schilderij in Kunstuitleen komt en onder welke voorwaarden.
De kunstlener draagt zorg voor de te lenen kunstwerken als een ‘goed huisvader’.
De kunstlener mag door het jaar heen tussendoor komen wisselen als in een bibliotheek, voor zover de omstandigheden op het atelier dat toelaten.
Het atelier is vanaf 16 mei 2018 te vinden op : Molenstraat 75, 4881 CR Zundert
Bij een extra betaling van 10 euro per werk mag het werk later worden aangeschaft met aftrek van 50% van de totale jaarhuur (ex btw) aangegeven op dit contract. Er kan steeds tot twee jaar gespaard worden.

 Kunstbonnen/ uitleenbonnen die vanaf 27-4-2020 zijn uitgegeven in een speciale actie blijven geldig voor op de bon aangegeven termijn. Ze gelden voor een jaar kunstuitleen voor schilderijen die daarvoor door Mieke van Zundert zijn aangewezen. Buitenformaat schilderijen of schilderijen op verzoek, alleen met bijbetaling of tegen speciale praktische voorwaarden.

 

X
Cursussen en andere activiteiten

Wanneer cursussen door omstandigheden niet door gaan (zoals familie omstandigheden van de docent of in het geval van een pandemie en bijbehorende regeringsmaatregelen zoals een lockdown) doet Mieke van Zundert zo mogelijk een aanbod voor alternatieve data of een afwikkeling van de cursus via sociale media.
Bij het overlijden van de docent worden nabestanden niet lastig gevallen met restitutie van het cursusgeld.
Cursisten houden zich aan hygienemaatregelen een ander voorschriften, zoals aangegeven door Mieke van Zundert, en mogen van de cursus geweerd worden, wanneer zij zich daar niet aan wensen te houden.

XI
Ten slotte

Onvoorzien:
 Mieke van Zundert kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van een optreden bij een bruiloft of uitvoering van andersoortige opdracht indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen of calamiteiten.
Tevens kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door (het werk van) derden, zoals buren, gemeente en provincie.
In alle andere gevallen beslist Mieke van Zundert naar eer en geweten, met in acht neming van wettelijke maatregelen. Aan haar beslissing wordt niet getoornd.

Publicaties:
De opdrachtnemer, Mieke van Zundert accepteert geen aansprakelijkheid voor enig effect dat publicatie en gebruik van haar producten mag hebben.

Overige schades:
Wanneer haar aanwezigheid als ‘live’schilder wordt gevraagd, weet de opdrachtgever dat er met verf wordt gewerkt en dat eea vlekken op kleding en omgeving kán geven.

Een (potentiële) opdrachtgever of bezoeker die het atelier bezoekt, weet dat dit een plaats is waar met verf en andere materialen wordt gewerkt die schadelijk kunnen zijn voor kleding en overige zaken.
Deze leveringsvoorwaarden zijn steeds na te lezen op de website: www.miekevanzundert.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplement bij D, overige opdrachten

 

Datum:
Opdrachtgever
of
Houders Cadeaubon:

Naam:
Adres:
Telefoon: vastelijn:                                     Moblel:
Email:

 

Voorkeuren voor uitwerking opdracht:
( met in achtneming van wat is beschreven in de leveringsvoorwaarden)

 

 

 

 

Opdrachtnemer:

 

Mieke van den Heijkant van der Velde
Als beeldend kunstenaar werkend onder de naam Mieke 'van Zundert'

 

 

Nb
Onopzettelijke verschrijvingen en vertikkingen binnen deze algemene voorwaarden tasten de kracht en wettelijkheid van deze algemene voorwaarden niet aan.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de onderstaande leveringsvoorwaarden zijn vervallen,

tenzij voor lopende contracten waar deze voorwaarden zijn meegeleverd

 

Deze algemene voorwaarden zijn bijgesteld op 27-4-2020 (geredigeerd 16-5-2020) en ze vervang alle eerdere variaties, met uitzondering van lopende contracten: Die opdrachtgevers  mogen zich beroepen ook de eerdere versies die zijn meegeleverd met het contract.

 

I
De partijen

Mieke van den Heijkant-van der Velde en haar bedrijf ScheTsenTTT, waaronder ook de handelsnamen Mieke van Zundert, Achter39 en Makelaar in Kunstgevoel zijn opgenomen,
(hierna ook wel genoemd de opdrachtnemer/verkoper), voeren opdrachten uit op het gebied van fotografie, beeldende kunst, journalistiek en tekstschrijven.
Een en ander kan gebeuren in een bijzondere presentatie/voorstelling.
In geval van een opdracht wordt de andere partij aangeduidt als 'Opdrachtgever'.
In geval van Verkoop wordt de andere partij aangeduid als 'Koper/client'.

II
Auteursrecht

De auteursrechten en beeldrechten van alle geleverde opdrachten, op het gebied van tekst, journalistiek werk, beeldende kunst, presentaties of fotografie blijven bij de opdrachtnemer, en mogen dus ook niet worden vermenigvuldigd en/of gekopieerd in welke vorm dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders vastgelegd in de opdrachtbevestiging, en ondertekend door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer mag de gemaakte werken op website en andere (openbare) pr-uitingen publiceren. Wanneer een geportretteerde zich beroept het portretrecht, wordt dat gerespecteerd. Foto’s gemaakt ten behoeve van portretsessies worden op verzoek van de betrokkenen niet voor andere doeleinden ingezet.
De opdrachtnemer/verkoper staat in voor originaliteit en authentiteit van al het geleverde werk.

III
Gelijkenis en Stijl

De stijl en manier van schilderen van Mieke van Zundert zijn bij de opdrachtgever bekend.
Er wordt van haar geen afwijkende stijl verwacht.
Voor getekende en geschilderde portretopdrachten geldt dat gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke gelijkenis, eea is gerelateerd aan de tijdspanne van de opdracht.
Voor een schilderij onder de noemer ‘receptieschilderen’ mag de opdrachtgever typering van de hoofdpersonen verwachten, maar geen uitgewerkte portretten.
De opdrachtgever voor een portretopdracht mag een schilderij weigeren als de opdrachtnemer na een poging tot aanpassing geen betere gelijkenis heeft kunnen bereiken
en als drie onafhankelijke personen de persoon in kwestie niet hebben kunnen herkennen uit het schilderij.
De opdrachtgever betaalt in zo'n geval altijd 25 procent van de afgeproken prijs,
plus reiskosten van de opdrachtnemer.
Deze regeling geldt niet voor korte schetsportretten en live portretsessies ( receptieschilderen). Dan is de opdrachtgever gehouden het totale afgesproken bedrag te betalen. Voor overige opdrachten geldt het onderstaande.

 

IV
Overige schilder – en teken opdrachten alsmede opdrachten voor ruimtelijk werk

De stijl en manier van schilderen van Mieke van Zundert zijn bij de opdrachtgever bekend.
Er wordt van haar geen afwijkende stijl verwacht. Bij aangaan van een opdracht van een afwijkend onderwerp, zoals een landschap, een fictief idee, of illustratie, wordt met de opdrachtgever vooraf een aantal voorschetsen gemaakt waarbij wordt vastgelegd wat de belangrijkste criteria en aandachtspunten zijn in het te maken werk. Tenzij anders afgesproken mag de opdrachtgever daar drie keer deelwijzingen in aanwijzen.

Wanneer van de opdrachtnemer wordt gevraagd om het werk totaal overnieuw te doen, wordt de overeengekomen opdrachtsom vermeerderd met 25 procent. De opdracht wordt dan opnieuw geformuleerd. Ook voor dit nieuw te maken werk geldt dat de opdrachtgever drie deelwijzingen mag aanwijzen.

V
Overige opdrachten, andere technieken en media

 

Overig het algemeen geldt de intentie van de leveringsvoorwaarden voor overige schilder en tekenopdrachten hier beschreven. Voor afwijkende wensen moeten schriftelijke afspraken worden gemaakt.

VI
Bij verkoop of overdracht

 

Het te kopen object wordt direct aan de client geleverd, na betaling van het verschuldigde faktuurbedrag, tenzij daar door Mieke van Zundert en de client onderling andere afspraken over worden gemaakt, die op schrift zijn gesteld en die zijn ondertekend door beide partijen.
Ook wanneer er andere afspraken zijn gemaakt over het moment van levering is het schilderij eigendom van de koper/client vanaf het moment van betaling.
Het moment van betaling geldt ook als het moment van overdracht.
De opdrachtnemer is dan niet meer verantwoordelijke voor opslag en bescherming. Wanneer een object voor de client wordt verpakt en verzonden of opgeslagen gebeurt dit als service aan de client. De opdrachtnemer is daarvoor niet verantwoordelijk.
Versturen gebeurt met Postnl Aan de client wordt het Track&Trace nummer overhandigd/gemeldt/cq medegedeeld. Het werk wordt door Mieke van Zundert niet verzekerd. De voorwaarden tijdens het vervoer van normale verzekering , zo Post NL die heeft, worden verstrekt door Post NL  post en zijn ook de verantwoordelijkheid van Post NL post.
Fakturen dienen binnen veertien dagen te worden voldaan. Daarna geldt de actuele wettelijke rente.

 

VII

Bij ziekte of andere calamiteiten:

A Wanneer Mieke van Zundert niet in staat is de opdracht uit te voeren, en het is niet mogelijk een andere datum af te spreken ( zoals bij een opdracht voor een bruiloft)  dan zal Mieke van Zundert adressen doorgeven van collega’s die mogelijk kunnen vervangen. Uiteraard wordt in zo’n geval geen factuur gestuurd, tenzij de vervangende collega via Mieke van Zundert wil factureren.
B Wanneer de opdrachtgever onverhoopt de opdracht moet intrekken om zwaarwegende motieven, zoals ziekte, of andere calamiteiten,  dan kan de opdracht tot een maand tevoren worden gecanceld, binnen die tijd geldt een glijdende schaal van 25% tot 75% naarmate de dag van de opdracht nadert en er geen alternatieve afspraak kan worden gemaakt.  In geval van overlijden van het hoofdobject/ hoofdpersonen van de opdracht, wordt geen factuur gestuurd.

VIII
In geval van een cadeaubon:

 

Een waardebon voor een Portret ,
of andere dienst die in het productenpakket van ScheTsenTTT past,
door middel van een cadeaubon, waarbij de waarde is vastgelegd in het verkoopcontract.

De geschilderde cadeaubon is een service van Mieke van Zundert en wordt zonder kosten meegeleverd. Aard en vorm van de cadeaubon zijn bespreekbaar bij het opdrachtgesprek.
Voorwaarden voor gebruik:
A: De aard cadeaubon wordt besproken met de opdrachtgever/ afnemer cadeaubon. het besproken bedrag kan worden ingezet voor het doel dat de opdrachtgever/afnemer cadeaubon in gedachten heeft.   De geschilderde cadeaubon  wordt  op deze manier opgesteld.

B: De ontvanger van de cadeaubon mag zelf bepalen wanneer de opdracht wordt geeffectueerd.  Bij twijfel over het onderwerp van het schilderij mag er in overleg een andere onderwerp worden besproken, binnen  de grenzen van het gefactureerde bedrag.   Bij minder personen of een kleiner formaat wordt in principe geen restitutie verleend .

 

 
C: Gelijkenis en Stijl

De stijl en manier van schilderen van Mieke van Zundert zijn bij de opdrachtgever bekend.
Er wordt van haar geen afwijkende stijl verwacht.
Voor getekende en geschilderde portretopdrachten geldt dat gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke gelijkenis, eea is gerelateerd aan de tijdspanne van de opdracht.
De opdrachtgever mag een schilderij weigeren als de opdrachtnemer na een poging tot aanpassing geen betere gelijkenis heeft kunnen bereiken
en als drie onafhankelijke personen de persoon in kwestie niet hebben kunnen herkennen uit het schilderij. De opdrachtgever betaalt in zo'n geval altijd 25 procent van de afgeproken prijs, plus reiskosten van de opdrachtnemer.
Deze regeling geldt niet voor korte schetsportretten en live portretsessies( receptieschilderen) . Dan is de opdrachtgever gehouden het totale afgesproken bedrag te betalen.

D: Overige Schilder opdrachten

 

Bij aangaan van een opdracht van een afwijkend onderwerp, zoals een landschap, een fictief idee, of illustratie, wordt met de opdrachtgever vooraf een aantal voorschetsen gemaakt waarbij wordt vastgelegd wat de belangrijkste criteria en aandachtspunten zijn in het te maken werk, of er wordt in een supplement bij het contract schriftelijk vastgelegd hoe de opdracht is geformuleerd. Tenzij anders afgesproken mag de opdrachtgever na oplevering daar drie keer deelwijzingen in aanwijzen.
Wanneer van de opdrachtnemer wordt gevraagd om het werk totaal overnieuw te doen, wordt de overeengekomen opdrachtsom vermeerderd met 25 procent. De opdracht wordt dan opnieuw geformuleerd.
Ook voor dit nieuw te maken werk geldt dat de opdrachtgever na oplevering drie deelwijzingen mag aanwijzen.
Wanneer de opdrachtgever meer en vaker controle over het werk wil hebben, worden daar aangepaste afspraken over gemaakt die contractueel worden vastgelegd.
Uitstel: wanneer de bruiloft onverhoopt wordt verplaatst naar later datum wordt op dat moment een aanbetaling van 100 euro gevraagd.

IX
Kunstuitleen

De jaarhuur voor een werk uit de kunstuiteen is afhankelijk van het formaat. Mieke van Zundert beslist of een schilderij in Kunstuitleen komt en onder welke voorwaarden.
De kunstlener draagt zorg voor de te lenen kunstwerken als een ‘goed huisvader’.
De kunstlener mag door het jaar heen tussendoor komen wisselen als in een bibliotheek, voor zover de omstandigheden op het atelier dat toelaten.
Het atelier is vanaf 16 mei 2018  te vinden op : Molenstraat 75, 4881 CR Zundert
Bij een extra betaling van 10 euro per werk mag  het werk later worden aangeschaft met aftrek van 50% van de totale jaarhuur (ex btw) aangegeven op dit contract.  Er kansteeds tot  twee jaar gespaard worden.

 Kunstbonnen/ uitleenbonnen  die vanaf 27-4-2020 zijn uitgegeven in een speciale actie blijven geldig.  Ze gelden voor een jaar kunstuitleen voor schilderijen die daarvoor door Mieke van Zundert zijn aangewezen.  Buitenformaat schilderijen  of schilderijen op verzoek, alleen met bijbetaling of tegen speciale praktische voorwaarden.

 

 

X
Ten slotte

Onvoorzien:
 Mieke van Zundert kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van een optreden bij een bruiloft of uitvoering van andersoortige  opdracht  indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen of calamiteiten.
Tevens kan zij  niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door (het werk van) derden, zoals buren, gemeente en provincie.

 

Publicaties:
De opdrachtnemer, Mieke van Zundert accepteert geen aansprakelijkheid voor enig effect dat publicatie en gebruik van haar producten mag hebben.

Overige schades:
Wanneer haar aanwezigheid als ‘live’schilder wordt gevraagd, weet de opdrachtgever dat er met verf wordt gewerkt en dat eea vlekken op kleding en omgeving kán geven.

Een (potentiële) opdrachtgever of bezoeker die het atelier bezoekt, weet dat dit een plaats is waar met verf en andere materialen wordt gewerkt die schadelijk kunnen zijn voor kleding en overige zaken.
Deze leveringsvoorwaarden zijn steeds na te lezen op de website: www.miekevanzundert.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplement bij D,  overige opdrachten

 

Datum:
Opdrachtgever
of
Houders Cadeaubon:

Naam:
Adres:
Telefoon: vastelijn:                             Moblel:
Email:

 

Voorkeuren voor uitwerking opdracht:
( met in achtneming van wat is beschreven in de leveringsvoorwaarden)

 

 

 

 

Opdrachtnemer:

 

Mieke van den Heijkant van der Velde
Als beeldend kunstenaar werkend onder de naam Mieke 'van Zundert'

 

 

Nb
Onopzettelijke verschrijvingen en vertikkingen binnen deze algemene voorwaarden tasten de kracht en wettelijkheid van deze algemene voorwaarden niet aan.