Evalutie reactie bestuur nav enquete na de kunst(OP)route

Drukwerk:

Er zijn opmerkingen over de kaartjes.

Een integrale kaart wordt te groot en is te duur.  Grotere kaarten vraagt om nog grotere boekjes en dat  brengt kosten met zich mee.

Plattegronden vande gemeente zijn beschikbaar bij de VVV ( scheurkaarten)  daar mensen van ‘buiten’naar verwijzen

Aangezien de kaartjes heel  veel werk zijn , kunnen we ook helemaal afzien van plattegrondjes

Aangezien het geen ‘route’ is   ( zie ….) en iedereen tegenwoordig beschikt over een telefoon , zijn de kaartjes niet meer dan een aanduiding .  

Drukwerk goedkoper?

Er wordt voordurend gezocht naar goedkopere adressen.Maar hoe goedkoper, hoe zelfstandiger en professioneler de opmaker moet zijn, en dat verschuiven de kosten naar de gene die de boekjes opmaakt. Bergamo heeft goede service verleend.

Aantal drukwerk

Is altijd lastig in te schatten,  het hangt ook van de positie in de route af, of er genoeg zijn.

Fouten in drukwerk:  deze onstaan door verschillende oorzaken:

·         Er wordt niet voor niets een antwoordschema gebruikt in volgorde van gegeven en het communicatiekanaal . Er is maar een enkeling die zich daar aan houdt, zodat de verwerken van de gegevens onnodig veel tijd kost

·         Dat zelfde geldt voor het aanleveren van de foto’s.   Slecht belicht, slechte bestanden met randjes, scheef genomen, boven en onder niet  helder aangegeven . Het verdient misschien aanbeveling eens een workshops  pr aanleveren te geven, want dit is ook interessant voor het aan leveren voor andere websites en pr naar kranten etc.

 

·         De inschrijvingtermijn is verlengd , maar daardoor is de opmaakperiode verkort.

 

·         Last minute wijzingen van teksten .

 

·         Er is van verschillende kanten correctie aangeboden ( waarvoor dank) .  Wachten op correctie kost echter tijd, en die tijd moet er zijn binnen de tijdsplanning.

 

Deelname kosten

 Met de deelname kosten zijn de kosten gedekt en er is geen reserve opgebouwd

Zie jaarverslag

 

Deelnemers  (aantal)

Dit combineren we met de lengte van de Route en het  betrekken van Rijsbergen bij de route.

Wanneer het aantal deelnemers  wordt beperkt  ( voor stel van meerdere)  dan wordt het grond gebied niet persé kleiner en interessanter voor bezoekers.

Doordat het grondgebied bij Breda begint en eindigt in Achtmaal  is het zaak om te zoeken naar diverse landingspunten.  Dat is de reden om de proberen Rijsbergse deelnemers te activeren en het  stimuleren van het gebruik van de Koutershof in Rijsbergen.  Deze locatie is last minute ingevuld en het was een welkome landingsplek tussen ‘regio Effen’ en  kern Zundert.

Het zou ook aanbeveling verdienen om deze ruimte met meerdere mensen te bezetten.

 Een andere mogelijkheid is, om de route terug te trekken tot binnen de kern van Zundert, waarmee diverse trouwe en nieuwe deelnemers worden uitgesloten.  Tenzij ze een ruimte vinden binnen Zundert maar dat brengt kosten met zich mee en een heel andere organisatie.

Vanuit de Gemeente/ de Wethouder, wordt aangedrongen op samenwerking met de kunstroute in Rijsbergen.

Deelnemers  ( welke)
Er werd een opmerking gemaakt  over het aantal schilders dat zou overheersen.

 

·         Het bestuur kan en mag geen invloed uitoefenen op de disciplines die inschrijven. Wellicht kan er meer evenwicht komen met  het uitbreiden van de ‘kunstmaatjes’. Dit is volgens de evaluatie goed ontvangen.

 

Het niveau van de deelnemers

·         Bij de evaluatie kwam naar boven dat de kwaliteit ten koste ging van de kwantiteit, dat het niveau niet bij alle kunstenaars even hoog was. 

                Voor de Kunstroute geld een open inschrijving, we doen niet aan ballotage, wij hanteren        alleen een paar spelregels, om voor de ál te enthousiaste beginner een drempel op te               werpen. 
Maar iedereen moet ergens beginnen . 
Men ‘groeit’ ook  van kritiek. 
Een ballotage kost ook tijd en ook daarvoor is mankracht nodig.

 

Suggesties door deelnemers:

 

Maak een vaste route:

·         We sporen de bezoekers aan om van te voren een keuze te maken, daarom zetten we geen vaste (fiets) route uit, de bezoekers selecteren zelf de ateliers die ze willen bezoeken. Ze kunnen zich van te voren oriënteren en op de websites van de kunstenaars een kijkje te nemen.  Hiervoor zijn de folders, onze aanwezigheid op de sociale media’s en de website een hulpmiddel. 

 

 

·         Een kunstroute met een vaste route die door ons wordt voorgeschreven   vraagt om evenementenvergunningen en met een beetje pech ook verkeersbegeleiding . allemaal zaken die de organisatie en het bestuur onnodig belasten. Om die reden is de route ook omgedoopt naar Kunst-op-Route.   De gemeente wil hier nog met ons over in gesprek.

 

Website met info  etc

·         Dit is ook een wens van het bestuur.   De oude webnaam / domeinnaam hebben we weer aan kunnen kopen. Er is een voorlopige voorziening op internet gezet.
Hiervoor geldt ook weer:  Er is kennis nodig van media , verdeeld over meerdere mensen. We zouden zeer blij zijn met aanvulling op dit gebied.   Eea uitbesteden kost geld.  Voorlopig moet Beeldend Centrum nog even de broekriem aantrekken.

·         Gebruik Qr code.   Er is een poging gedaan om dit te betrekken bij de activiteit van 23 september.  Ook dit is echter een betaalde functie.  Gratis functies verlopen na korte tijd en dan heeft een onbereikbare website alleen maar negatieve invloed op het geheel.

 

Ontmoeting kunstenaars onderling

Een galerie met werk van alle Zundertse kunstenaars

We combineren deze twee suggesties.  We hebben dit omgezet naar een plan voor  2024. Namelijk het herhalen van de expositie Beeldend Zundert met werk van alle Zundertse kunstenaars. Daarvoor hebben we al stappen gezet met het aanvragen van de ruimte in de Rabobank voor  twee weken, drie weekenden, in mei.  De centrale datum van de kunstroute zal in die periode vallen.

In 2024 is er dan   GEEN KUNSTROUTE zoals eerder is aangekondigd.

Nb

Dit is inmiddels achterhaald zie nieuwsbrief en het item 'grote expositie Beeldend Zundert'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

link naar de historie