Project In Antwoord rond Van Gogh

Het begin

Pilot expositie Woerden

Van Goghuis Nieuw Amsterdam
incl openbare wisseling

Anna Klooster Zundert, met eigen postzegel

Tunnel St Anna Antwerpen

SD Worx GAllery in Antwerpen.

Nuenen en Mierlo Inclusief schoolproject en openbare wisseling

Werk van diverse locaties

 

Samen met collega kunstenaar Ivo Winnubt werkte ik in steden en plaatsen waar ook Vincent van Gogh is geweest. Centraal stond steeds: Wat beweegt de mensen op deze plaatsen nu, vandaag de dag?

Leiddraad bij de zoektocht waren citaten uit de brieven van Van Gogh.


 
     
 

Het begin


 

 

nav de hooiscene millet van gogh
Het begin van de samenwerking onstond bij het schilderfestival in Zundert in 2003. Dit schilderfestival, in de prachtige omgeving van een oud klooster, had als thema Van Gogh, vanwege het Van Goghjaar. Ivo Winnubst, deelnemer, en Mieke van Zundert, coördinator, waren ieder op hun manier bezig met het thema Van Gogh en begonnen hierover een briefwisseling per mail. zo onstond het project, dat een aantal jaren zou duren. zie verder:
  Pilot expositie Woerden

woerden eerste expo in Antwoord, doodskist van van Gogh

 

2003/2004
Mieke van Zundert en Ivo Winnubst schilderden en werkten ieder in hun eigen atelier, maar via internet ontwikkelden ze een gezamenlijk virtueel atelier. Ze waren een paar van de eersten die op een dergelijke manier samenwerkten. Beelden van werken werden over en weer gestuurd en van commentaar voorzien. Ondertussen werd de briefwisseling steeds intensiever en de teksten daaruit en de citaten uit de brieven van Vincent, die ook intensief werden gelezen, waren weer bron van nieuwe inspiratie. Er werd besloten tot een gezamenlijk project met activiteiten in Van Goghplaatsen. De eerste try out was in Woerden. Woerden werd gekozen omdat het GEEN binding heeft met van Gogh.
Behalve werk rond Van Goghthema's die de twee kunstenaars in de aanloop naar het project nog solo maakten, werden de ook de eerste werken die in samenwerking onstonden, getoond: Onder meer Het Pendant, twee portretten over en weer geschilderd. Delen van de briefwisseling kregen een eigen plaats in de expositie.

 

 

 

     
 

Expo Van Goghuis Nieuw Amsterdam

mei t/m september 2004
incl openbare wisseling 4 juli

portretten over en weer makelaars in antwoord

De ruimte in het Van Goghhuis bleek te klein voor de toen al groeiende collectie In Antwoord. Vandaar dat het werk van Ivo Winnubst ( fotografiek) werd getoond tot en met 4 juli 2004, waarna de twee kunstenaarsin een openbare wisseling ( in aan wezigheid van krant, en radio) steeds werken , die op elkaar een antwoord waren, verwisselden. Het werk van Mieke van Zundert bleef vervolgens tot en met 29 september.

     
  In Antwoord in Annaklooster in Zundert uitgave postzegel , mei 2005

Van Gogh werd geboren in Zundert. In deze ultieme Van Goghlocatie, in de kapel van het oude Anna Klooster werd de voortgang van het project getoond. Deze keer veel aandacht voor citaten uit de briefwisseling tussen de twee kunstenaars ( lay out Ivo Winnubst)
Ook werd er een postzegel uitgegeven.

 

     
 

Expositie in Voetgangerstunnel Antwerpen

22 december 2005 tot/met 18 maart 2006

naar intervieuw atv

 

Mieke van Zundert 'ontdekte' de Annatunnel met zijn historische rolrappen in 2002. Direct 'besloot' ze om daar een expositie te hebben, en wel gebruik al makend van de advertentiekaders langs de roltrappen. Aangezien Antwerpen ook een Van Goghplaats is, werd besloten om de omgeving van de tunnel bij het Steen, als inspiratieplek te gebruiken. Nav verschillende bezoeken, werd materiaal verzameld, gelinkt aan citaten van Van Gogh en eigen indrukken. Dit werd door de twee kunstenaars uitgewerkt. Ivo wierp zich weer op zijn digtale verwerking, Mieke schilderde een twintigtal portretten. UIteindelijk werd al het materiaal weer door Ivo verwerkt in posters die in de advertentiekaders werden gehangen.

De opening van de expositie was in 22 december 2005, toen de directeur van de Vlaamse Gemeenschap de roltrappen in werking stelde. Door de manier van exposeren werd het publiek langs alle werken gevoerd, dit in tegenstelling tot een normale expositie waar men kiest welk werk men wel of niet zag.

Aan het project werd aandacht besteed door de Antwerpse pers, krant, radio en televisie , de nationale televisie en de Nederlandse krantenpers.

     
  SD Workx Gallery in Antwerpen, 1 februari- 1 maart 2006

 

Om het originele werk en ander werk uit het tunnel project te kunnen laten zien, werden de twee kunstenaars gastvrij onthaalt in de galerie van SDWorx in Antwerpen.

 

Mierlo en Nuenen

maart/ april 2006

Ook in Nuenen was geen ruimte te vinden die het project In Antwoord aan kon, en ook hier werd een oplossing gevonden in een gescheiden expositie in de twee bibliotheken van Mierlo en Nuenen. Omdat de twee plaatsen toch behoorlijk ver van elkaar lagen, werd halverwege de expositie de collectie weer van plaats verwisseld. Ook nu kreeg het publiek de gelegenheid om te horen, hoe de diverse werken een 'Antwoord' vormden op elkaar.

Hoogte punt vormde die dag het verhuizen van de kunstwerken van Mierlo naar Nuenen, inclusief publiek, per touringcar.

 

 

 
  Schoolproject
In Antwoord
Mierlo en Nuenen,
maart/april 2006

 

Voor het basisonderwijs werd er een schoolproject in drie fasen aangeboden. Mieke van Zundert nam dit gedeelte van het project voor haar rekening.

Kinderen reageerden in taal, tekening, schilderij en digitaal via een weblog op elkaar en op de wereld. Er werd gewerkt in de klas, thuis via internet, en bij de expositie.

     
  Werk op diverse locaties

 

Los van elkaar gingen de kunstenaars zelf ook nog diverse locaties om inspiratie op te doen. De resultaten van die bezoeken werden wer over en weer gedeeld. Werk van Mieke van Zundert nav bezoeken aan Auvers sur Oise, Londen, Zundert, en Brussel.